יום חמישי, 4 במרץ 2021

הדרכה הלכתית לקראת ליל הסדר

 

1.       הכנות לפני כניסת החג:

v      בליל הסדר ישנה מצוה מיוחדת לפאר את השולחן בכלים הנאים ביותר כבני חורין אמתיים.

v      כדאי לדאוג שמקומות הישיבה בסעודה יהיו נוחים ומרווחים כדי שיוכלו להסב בהם ברווח.

v      מומלץ לישון קודם ליל הסדר כדי להיות ערניים בלילה חשוב זה, ובעיקר כדאי לדאוג שהילדים ישנו.

v      ירקות עלים: שאוכלים בלילה (וכן כל השנה) צריכים להיות ירקות נקיים מחרקים, ניתן לקנות ברשתות השיווק. 

2.       הקערה:

v      את קערת הסדר מכינים לפני הסדר.

v      סדר הקערה  עם כיוון השעון:

·         שלוש מצות

·         זרוע צלויה

·         חרוסת

·         חזרת – קלח חסה/שורש חזרת (מרור שנאכל בכורך) .

·         כרפס – סלרי/תפו"א.

·         ביצה מבושלת.

·         מרור - במרכז הקערה עלה חסה למרור

v      מי מלח או לימון בקערה נפרדת.

3.       דיני הסבה:

v      "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  ולכן תקנו לנו חז"ל להסב בליל הסדר כבני חורין.

v      כל יושבי השולחן חייבים בהסבה.

v      מסבים על צד שמאל של כל אדם ואף שמאלי מסב לצד שמאל.

v      מומלץ להניח לכל אחד כרית.

v      כל מקום במהלך ההגדה שצריך להסב בו (4 כוסות, אכילת מצה, כורך ואפיקומן) אם לא הסבו צריך לחזור ולשתות או לאכול.

4.       סוג היין:

v      נהגו לשתות יין אדום , ומי שקשה לו יכול לשתות מיץ ענבים.

v      יין אדום עדיף מיין לבן.

v      יין קדושת שביעית: ניתן להשתמש ביין קדושת שביעית, אך לא שופכים מיין זה באמירת "דם ואש ותמרות עשן" ובאמירת עשר המכות ו- דצ"ך עד"ש באחא"ב.

5.       דיני הכוס:

v      שיעור הכוס – לפחות 86 מ"ל (שיעור רביעית). 

v      שיעור השתיה: לכתחילה: יש לשתות את רוב הכוס. ואם שתה רוב רביעית יצא ידי חובה.

v      קטנים יישתו מלא לוגמיהם.

v      יש לשתות את הכוסות על פי סדר ההגדה.

6.       הסדר:

v      אורך הסדר: יש לתכנן את מהלך הסדר על מנת להגיע לאכילת אפיקומן לפני חצות הלילה (זמן משוער 00:30).

v      עיקר מצוות הלילה היא 'והגדת לבנך' להנחיל לדור הבא את מורשת אבותינו – סיפור יציאת מצריים, ובחירת ה' בנו להיות לו לעם, לכן נהגו לחלק לילדים סוכריות, שוקולדים וחטיפים למיניהם כדי לעודד אותם להיות שותפים בסיפור ההגדה.

 

ליווי הלכתי למהלך ה'סדר'

קדש

v      נהגו להדיח את הכוסות קודם מזיגתם. אם הכוס מלוכלכת צריך להדיחה. 

v      כדרכם של ‘בני חורין’ כל אחד מוזג לחברו. (אינו חובה)

v      שותים בהסיבה. (מי ששכח ולא היסב חוזר לשתות)

v      יש לשתות את הכוס ברצף ובלי הפסקות ארוכות.

v      אין לאכול או לשתות עד לאחר המגיד. מי שקשה לו יכול לאכול מעט פחות מ28 גרם. ילדים  יכולים לאכול.

v      בשבת: שרים ‘שלום עליכם’ ו’אשת חיל’ ומשלבים קידוש של שבת בקידוש החג.

v      במוצ"ש: מוסיפים נוסח הבדלה בקידוש. (מופיע בהגדות)

ורחץ (משנים מסדר הסעודה כדי לעורר את הילדים)

v      נוטלים ידיים שלוש פעמים בכל יד בלי ברכה.

כרפס (סלרי תפו”א או מין ירק אחר)

v      לוקחים תופ”א פחות מכזית (רבע של תפו”א בינוני) ומטבילים במי מלח או חומץ.

v      מברכים ‘בורא פרי האדמה’ ומכוונים לפטור בברכה גם את המרור.

v      אין מסבים באכילת הכרפס כיוון שהוא זכר לשעבוד.

יחץ 

v      חוצים את המצה האמצעית לשני חצאים, הגדול שומרים לאפיקומן והקטן מחזירים בין שתי המצות.

v      יש שנהגו לעשות את החצי הגדול בצורת האות ו’ והחצי הקטן בצורת האות ד’.

מגיד

v      סיפור יציאת מצרים הוא עיקר המצווה שצוותה אותנו התורה בליל הסדר! לכן כדאי להוסיף ולהרחיב בסיפור הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו.

v      אין מסבים בשעת אמירת ההגדה.

v      קודם ‘מה נשתנה’ מסירים את ‘קערת הסדר’ מהשולחן ומוזגים כוס שני.

v      אחר ‘מה נשתנה’ מחזירים את הקערה ומגלים את המצות.

v      בכל פעם במהלך קריאת המגיד כשמגבהים את כוסות היין צריכות להיות המצות מכוסות.

v      אלו המקומות שמגביהים בהם את הכוס:

                                             א.         ‘והיא שעמדה’ עד ‘מצילנו מידם’.

                                             ב.         כשאומר ‘דם ואש...’ עד סוף עשר המכות.

                                              ג.          מ’לפיכך’ עד ‘גאל ישראל’.

v      כשאומרים ‘דם ואש...’, עשר מכות ו’דצ”ך עד”ש באח”ב’ עורך הסדר שופך לתוך כלי פשוט (חד פעמי) 16 פעמים. ביין שביעית אין שופכים.

v      כדי לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצריים, לכל הפחות צריך לומר או לשמוע את עניין פסח, מצה ומרור, “רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלושה...” 

v      בסוף ה’מגיד’ שותים כוס שניה בהסבה בלי ברכה.  

רחצה

v      נוטלים ידיים בברכה.

מוציא – מצה

v      לוקחים את שלוש המצות כסדרם ומברכים ‘המוציא לחם...’.

v      מניחים את המצה התחתונה ומברכים על העליונה והחצויה: ‘על אכילת מצה’.

v      כל אחד מהמסובים צריך לאכול שתי כזיתות אחת מן המצה העליונה ואחת מן האמצעית, אם חסר מן המצות אפשר להשלים ממצות אחרות.

v      שיעור כזית:27 גרם (שני שליש מצת מכונה, שני כרטיסי אשראי במצה רכה), זקן או חולה: 20 גרם ולא צריך שתי כזיתות.

v      אוכלים את המצות בהסיבה. (ומי שלא הסב חוזר ואוכל בהסבה)

v      יש להשתדל לסיים את אכילת שתי כזיתות המצה תוך 4 דקות ולכל היותר 7 דקות.

v      אין לדבר עד אחרי “כורך”.

מרור

v      לוקחים כזית מהמרור (חסה כגודל כף יד) ומטבילים בחרוסת, ומנערים את החרוסת ממנה.

v      לפני האכילה מברכים ‘על אכילת מרור’.

v      אוכלים בלא הסיבה.

כורך

v      לוקחים כזית מן המצה וכזית מהמרור וכורכים יחד עם חרוסת ואוכלים בהסיבה.

שולחן עורך – סעודת החג

צָפוּן

v      אכילת האפיקומן – זכר לקרבן הפסח.

v      זמן אכילת האפיקומן היא עד חצות הלילה 00:30 (זמן משוער) יש לתכנן את מהלך הסדר על מנת לא לחרוג משעה זו. (אם לא אכלו עד שעה זו ניתן לאכול כל הלילה)

v      לוקחים את המצה השמורה (החצי הגדול בצורת האות ו’) ואכלים כזית בהסיבה. זמן האכילה תוך 4 דקות ולא יאוחר מ7 דקות.

v      יש נוהגים לאכול עוד כזית זכר למצה שנאכלת עם קרבן פסח.

v      אפשר להשלים אכילת הכזית ממצות אחרות.

v      אין לאכול או לשתות אחר אכילת האפיקומן חוץ מכוס שלישית ורביעית של יין.  ניתן לשתות קפה או תה לשמירה על הערנות

ברך

v      אחר ברכת המזון שותים כוס שלישית ומברכים עליה ומכוונים בברכה לפטור גם כוס רביעית.

v      נהגו למזוג כוס נוסף לאליהו הנביא.

 הלל

v      בתחילת ההלל מוזגים כוס רביעית ובסוף ההלל שותים בהסיבה.

 נרצה

הלכות ערב פסח שחל בשבת

 


בשנה זו תשפ"א (2021) ערב פסח חל בשבת ולכן ההכנות לקראת חג הפסח שונות משנים רגילות. להלן סדר ההכנות:

א.      תאריכים:

v      יום ה' י"ב ניסן 25.3: תענית בכורות, בדיקת חמץ.

v      יום ו' י"ג ניסן 26.3: שריפת חמץ.

v      שבת י"ד ניסן 27.3:  ערב פסח. כניסת שבת – 18:35. סוף זמן אכילת חמץ – 9:48. סוף זמן ביעור חמץ – 10:59.  צאת שבת וכניסת החג – 19:33

v      יום א' ט"ו ניסן 28.3: חג ראשון של פסח. צאת החג – 19:34

פירוט ההלכות:

ב.       יום ה' י"ב ניסן 25.3

תענית בכורות:

v      מקדימים את תענית בכורות ליום זה. הנוהגים להשתתף בסעודת מצווה של סיום מסכת עושים זאת ביום זה.

בדיקת חמץ:

v      מי שהתענה במשך היום, יכול לאכול קצת לפני בדיקת החמץ.

v      בודקים את החמץ בלילה שבין יום חמישי לשישי לאחר צאת הכוכבים.

v      לאחר הבדיקה אומרים את נוסח ביטול חמץ כבכל שנה.

v      יש להניח את החמץ שנשאר לימים שישי ושבת במקום מסוים שלא יתפזר בבית.

 

ג.        יום ו' י"ג ניסן 26.3

שריפת חמץ:

v      שורפים את החמץ כבכל שנה ומשאירים בבית רק חמץ מצומצם לשתי סעודות ראשונות של שבת. מומלץ להשאיר פיתות, שאינן מתפוררות.

v      לאחר שריפת חמץ לא אומרים את הנוסח של ביטול חמץ, אלא יש לאמרו בשבת.

v      נכון לשרוף בשעות הבוקר המוקדמות כבכל שנה. ומי שלא הספיק – יוכל לשרוף עד סמוך לכניסת שבת.

הכנות לשבת:

v      יש לאחסן את כלי החמץ ביום שישי לפני כניסת השבת.

v      מומלץ לבשל את תבשילי השבת בכלי פסח.

v      יש להשאיר כמות מצומצמת של חמץ לברכת המוציא של שתי סעודות.

v      מומלץ להשתמש בכלים ובניילון חד פעמי לסעודות השבת.

v      אין לבשל לשבת זו תבשילים המכילים חמץ.

הכנות לקראת ליל הסדר:

הכנות אלו לא ניתן לעשותם בשבת ויש להקדימם ליום שישי.

v      מאכלים: בדיקה וניקוי ירקות עלים, צליית הזרוע, בישול הביצה, הכנת החרוסת, הכנת מי מלח.

v      נרות החג: יש להכין מערכת נרות נוספת לחג, נר נשמה שדולק לפחות 26 שעות. מי שמתכוון לבשל בחג – נר ל48 שעות.

 

ד.       שבת י"ד ניסן 27.3

סדר השבת צריך להיות מתוכנן על מנת לקיים את מצוות השבת והפסח כהלכתם.

v      הצעה לסדר סעודת שבת: עריכת השולחן עם מפה חד"פ ובלי כלים, קידוש, בציעת הפת על פיתות שלא עושות פרורים, פינוי הנילון, ניעור הבגדים וטאטוא, עריכת הסעודה עם כלים חד"פ.  מומלץ לקיים את הסעודה בחצר או במרפסת.

v      יום שבת:

א.      תפילת שחרית בשעה מוקדמת.

ב.       סעודת שבת: על פי ההצעה בסעיף הקודם. את הסעודה יש לסיים עד סוף זמן אכילת חמץ [9:48]. עד שעה זו יש לצחצח את השיניים (מבלי להוריד דם).

ג.        ביעור חמץ: איסוף החמץ שנותר בבית וזריקתו לאשפה הציבורית, לאסלה או לשפוך עליו אקונומיקה לפסול אותו. יש לעשות כן עד סוף זמן ביעור חמץ. לאחר הביעור יש לומר את נוסח ביטול חמץ המופיע במחזור.

ד.       מנחה: מתפללים מנחה גדולה ואחריה נהגו לקרוא את סדר הקרבת קרבן פסח שזה זמנו.

ה.      סעודה שלישית: יש להקדים את אכילת הסעודה כדי ליגיע עם תיאבון לליל הסדר. מספר דרכים הוצעו לקיים את הסעודה כאשר היא בזמנה לאחר חצות היום. להלן על פי סדר עדיפות:

1.       אכילת 'קניידלך' – העשויות בבישול מקמח מצה טחונה. ברכתם מזונות ועל המחייה.

2.       סעודה על בשר או דגים ותבשילים.

3.       סעודה על פירות, רצוי משבעת המינים.

4.       פיצול סעודה שנייה לשניים לפני סוף זמן אכילת חמץ – אכילת כביצה לחם, ברכת המזון, הפסקה, נטילה חוזרת על פת והמשך סעודה.

 

ה.      מוצאי שבת – ליל הסדר

הכנות לליל הסדר:

v      שינה לקראת ליל הסדר בשבת: מותר לישון בשבת לקראת ליל הסדר אך אין לומר בפה שישן לשם כך.

v      הכנות לליל הסדר: עריכת שולחן, חימום האוכל והדלקת נרות – אין לעשות לפני זמן צאת שבת.

v      הדלקת נרות החג: מדליקים על ידי העברה מאש שהודלקה מערב שבת, אסור להדליק אש חדשה בחג.

v      תפילת החג: מוסיפים בתפילת העמידה תפילת "הביננו" של הבדלה. נשים שלא התפללו או מי ששכח יאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

ליל הסדר:

v      קידוש והבדלה: ברכת הבדלה נכללת בתוך קידוש החג. סדר הברכות: ברכת היין, קידוש היום, ברכת הנר, ברכת הבדלה, ברכת שהחיינו. הנוסח המלא מופיע בהגדה של פסח.

v      ברכת הנר: מביטים ונהנים מנרות החג.  

 

לשאלות והכוונות לקראת חג הפסח

ניתן להתקשר

אליעד בן-דוד

050-5883671

באו נחווה את זה יחד

זה מתאים גם לך , אני לא יודע מתי תקרא את הדברים האלו. האם בערב החג לפני התפילה, בסעודה, במהלך הלילה או בשעות הבוקר של החג או אולי בצהורי היו...