יום ראשון, 6 במרץ 2022

"לתת" - מצוות הפורים

 לתת את הנשמה ואת הלב

לתת כשאתה אוהב

ואיך מוצאים את ההבדל

שבין לקחת ולקבל

עוד תלמד לתת לתת.

על ההבדל בין תרבות לקחת לתרבות לתת,  נוכל לקרא בתוך סיפור המגילה, תכונתם של אחשורוש והמן 'לקחת', להבדיל ממרדכי ואסתר ועם ישראל שהיא 'לתת'.

באיגרות ששולחן המן מעבר לציווי "לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים מִנַּעַר וְעַד זָקֵן טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד" – מוסיף המן ציווי נוסף: "וּשְׁלָלָם לָבוֹז"

למה צריך להדגיש את שללם הרי פשוט שאם נהרג את כולם שללם יהיה לבוז? התשובה לכך היא שזה חלק מהותי באישיותו של המן – לבזוז את האחר ונצלו עד תום.

כך גם דרכו של אחשורוש – בסיום המגילה, זכרון 'הפרידה' מאחשוורוש אינו שימוש בעושרו הרב לעשיית חסד או נתינה, אלא: וַיָּשֶׂם הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ מַס עַל הָאָרֶץ.

תרבות כזו ראינו בימינו אצל הנאצים ימ"ש – שעסקו באופן מוצהר בלשלול את הרכוש היהודי.

לעומתם התרבות היהודית שונה בתכלית.

דרכה של אסתר לא לקחת דבר לעצמה: " לֹא בִקְשָׁה דָּבָר כִּי אִם אֶת אֲשֶׁר יֹאמַר הֵגַי סְרִיס הַמֶּלֶךְ " ובכל זאת "וַתְּהִי אֶסְתֵּר נֹשֵׂאת חֵן בְּעֵינֵי כָּל רֹאֶיהָ". וכאשר מגיעה לשעת המבחן היא מוסרת את עצמה למען עם ישראל ואומרת "וכאשר אבדתי אבדתי"

כאשר שולחים מרדכי ואסתר אגרות, וניתן "לַיְּהוּדִים לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם לְהַשְׁמִיד וְלַהֲרֹג וּלְאַבֵּד..." ניתן  ההיתר כפי שנחתם בטבעת המלך "וּשְׁלָלָם לָבוֹז".

אך בפועל בזמן המלחמה, התרבות היהודית מתגלה, ומתברר שהמלחמה אינה במטרה לבוז ולחלק שלל כפי שמתואר: (ט,טו): " וּבַבִּזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם". זו היא נקודת המאבק בין 'מחשבת המן' למחשבת מרדכי ואסתר.

משב הרוח בעולם מתרחק מתרבות המן, תרבות הנציזם 'לקחת' – ומתפשט המושג "לתת" – קצבאות שונות חברתיות.

 המניע של אומתנו איינו הכח, הכבוד והכסף – אלא כפי שמתאר הנביא מיכה (ו,ח): "הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹהֶיךָ".

מתוך תובנה זו אנו יוצאים מהמגילה בציווי לקיים את מצוות הפורים שכל מטרתם היא 'לתת' – משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת חברים.

 

יום שבת, 5 בפברואר 2022

טיול בקדושת ארץ ישראל

תקציר: על מעלותיה של טיול בארץ ישראל והנאה מפירותיה 


1.       האם יש לומר בברכת מען שלוש "ונאכל מפריה ונשבע מטובה"?

סוטה דף יד. : מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי…

טור אורח חיים סימן רח: וכתב עוד (רבינו יונה) וי"א ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה אלא לקיים מצות התלויות בה ע"כ ובבה"ג ישנו וא"א הרא"ש ז"ל לא היה אומרו…

בית יוסף: אבל בנוסחת הרי"ף והרמב"ם ישנו.

ב"ח: תימה הלא קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ… לפי שהשכינה היתה שורה בקרבם ממש ועתה באכלם פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל, ועל כן ניחא שאנו מכניסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה.

שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן לט: מבואר דאילנות של זהב שנטע שלמה בביהמ"ק היו מוציאין פירות וזה היה בירושלים, אלא דלפי זה שפיר אנחנו אומרים ובנה ירושלים עיה"ק והעלנו לתוכה וכו' ונאכל מפרי' היינו מפירות ביהמ"ק, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה דפשוט כיון דפירות הללו גדילתן במקדש אסור לטמא ליכנס לשם…

·         רוח הקודש בפרות הארץ:

כף החיים קצא ו : וז"ל שער רוה"ק דף ט' ע"ב וז"ל אמר לי מורי ז"ל כי עיקר השגת האדם אל רוה"ק תלויה ע"י כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החמריים ומתדבקים בהם והאדם באוכל אותם וע"י הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה הוא מסיר מהם הקליפות ההם ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה והזהירני מאד בזה עכ"ל. וכ"כ בשה"מ פ' עקב וז"ל ודע כי צריך האדם להזהר בתכלית בברכות הנהנין כי גוף האדם נהנה מהן ומתקדש בברכות אלו וכמ"ש ותורתך בתוך מעי וגורם שפע עליון באדם עכ"ל ועוד עיין בדברינו לעיל סימן קפ"ג אות מ"ו וסימן ה' אות א' יעו"ש:

 

2.       שלמות הנפש באכילת פירות א"י:

כתב סופר פרשת ואתחנן: דעל ידי שאנו אוכלים מפריה נוכל להשלים נפשינו במקום קדוש ולהחכים עצמינו בתורה, כי אוירא דארץ ישראל מחכים

 

3.       טיול בארץ ישראל והנאה מפרותיה:

 

·         ישיבה בצל העצים – צילא דשכינתא – העץ שעושה רצון השיכנה.

זוהר תרומה קכז. : וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה וְגוֹ'. רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא וְרִבִּי יוֹסִי, הֲווֹ יַתְבֵי יוֹמָא חַד, תְּחוֹת אִילָנֵי, בְּבִקְעָתָא גַּבֵּי יַמָּא דְּגִנּוֹסָר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כַּמָּה יָאֶה צִלָּא דָּא, דְּחַפְיָא עֲלָן מִגּוֹ אִילָנֵי, וַאֲנָן צְרִיכִין לְאַעְטְּרָא הַאי אֲתָר בְּמִלֵּי דְּאוֹרַיְיתָא.

תרגום: וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה וְגוֹ'. רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אַבָּא וְרַבִּי יוֹסֵי הָיוּ יוֹשְׁבִים יוֹם אֶחָד תַּחַת הָאִילָנוֹת בְּבִקְעָה לְיַד יָם גִּינוֹסַר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כַּמָּה נָאֶה צֵל זֶה שֶׁמְּכַסֶּה עָלֵינוּ מִתּוֹךְ הָאִילָנוֹת, וְאָנוּ צְרִיכִים לְעַטֵּר מָקוֹם זֶה בְּדִבְרֵי תוֹרָה.

המשך דף קכח. :אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאן דְּזָכֵי בְּהַהוּא אַפִּרְיוֹן, זָכֵי בְּכֹלָּא, זָכֵי לְמֵיתַב בְּנַיְיחָא דְּצִלָּא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שיר השירים ב) בְּצִלּוֹ חִמַּדְתִּי וְיָשַׁבְתִּי. וְהַשְׁתָּא דְּיָתִיבְנָא בְּצִלָּא דְּנַיְיחָא דָּא, אִית לָן לְאִסְתַּכְּלָא דְּלָא יַתְבֵינָן אֶלָּא בְּצִלָּא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, גּוֹ הַהוּא אַפִּרְיוֹן. וְאִית לָן לְאַעֲטָרָא הַאי אֲתָר, בְּעִטְרִין עִלָאִין, עַד דְּיִתְעָרוּן אִילָנֵי דְּהַהוּא אַפִּרְיוֹן, לְמֵיתֵי עֲלָן בְּצִלָּא אַחֲרָא.

תרגום: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, מִי שֶׁזּוֹכֶה לְאוֹתוֹ אַפִּרְיוֹן, זוֹכֶה בַכֹּל, זוֹכֶה לָשֶׁבֶת בִּמְנוּחָה בַּצֵּל שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שיר השירים ד) בְּצִלּוֹ חִמַּדְתִּי וְיָשַׁבְתִּי. וְכָעֵת שֶׁיָּשַׁבְנוּ בַּצֵּל שֶׁל הַמְּנוּחָה הַזּוֹ, יֵשׁ לָנוּ לְהִסְתַּכֵּל שֶׁלֹּא יָשַׁבְנוּ אֶלָּא בְּצֵל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּתוֹךְ אוֹתוֹ הָאַפִּרְיוֹן, וְיֵשׁ לָנוּ לְעַטֵּר אֶת הַמָּקוֹם הַזֶה בַּעֲטָרוֹת עֶלְיוֹנוֹת עַד שֶׁיִּתְעוֹרְרוּ הָאִילָנוֹת שֶׁל אוֹתוֹ הָאַפִּרְיוֹן לָבא עָלֵינוּ בְּצֵל אַחֵר - רוחני.

 

פירוש מתוק מדבש: ועתה שישבנו בצל האילן במנוחה כזו, יש לנו להסתכל ולהתבונן שלא ישבנו אלא בצילו של הקב"ה תוך השראת שכינה. ור"ל כי בלעדי אור ה' אין קיום שלום נברא, ואם כן גם צל האילן הוא צילו של הקב"ה מכח השראת השכינה שבו, ויש לנו לעטר מקום הזה בעטרות עליונות של סודות התורה, עד שיתעוררו האילנות שהם הנשמות הכלולות בהשכינה, לבא עלינו בצל אחר רוחני.

 

ממעשה בחסיד אחד – צורף, שהיה מתרגש בכל פעם כאשר היה מבריק את כל הכסף. וכך היה אומר: אני מגלה את רצון ה' שהתגלה צבע הכסף שכך ברא אותו ה'.  (סיפר הרב דודי דודקביץ)

 

 

 

שו"ת תורה לשמה סימן תיח


 

יום חמישי, 4 במרץ 2021

הדרכה הלכתית לקראת ליל הסדר

 

1.       הכנות לפני כניסת החג:

v      בליל הסדר ישנה מצוה מיוחדת לפאר את השולחן בכלים הנאים ביותר כבני חורין אמתיים.

v      כדאי לדאוג שמקומות הישיבה בסעודה יהיו נוחים ומרווחים כדי שיוכלו להסב בהם ברווח.

v      מומלץ לישון קודם ליל הסדר כדי להיות ערניים בלילה חשוב זה, ובעיקר כדאי לדאוג שהילדים ישנו.

v      ירקות עלים: שאוכלים בלילה (וכן כל השנה) צריכים להיות ירקות נקיים מחרקים, ניתן לקנות ברשתות השיווק. 

2.       הקערה:

v      את קערת הסדר מכינים לפני הסדר.

v      סדר הקערה  עם כיוון השעון:

·         שלוש מצות

·         זרוע צלויה

·         חרוסת

·         חזרת – קלח חסה/שורש חזרת (מרור שנאכל בכורך) .

·         כרפס – סלרי/תפו"א.

·         ביצה מבושלת.

·         מרור - במרכז הקערה עלה חסה למרור

v      מי מלח או לימון בקערה נפרדת.

3.       דיני הסבה:

v      "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  ולכן תקנו לנו חז"ל להסב בליל הסדר כבני חורין.

v      כל יושבי השולחן חייבים בהסבה.

v      מסבים על צד שמאל של כל אדם ואף שמאלי מסב לצד שמאל.

v      מומלץ להניח לכל אחד כרית.

v      כל מקום במהלך ההגדה שצריך להסב בו (4 כוסות, אכילת מצה, כורך ואפיקומן) אם לא הסבו צריך לחזור ולשתות או לאכול.

4.       סוג היין:

v      נהגו לשתות יין אדום , ומי שקשה לו יכול לשתות מיץ ענבים.

v      יין אדום עדיף מיין לבן.

v      יין קדושת שביעית: ניתן להשתמש ביין קדושת שביעית, אך לא שופכים מיין זה באמירת "דם ואש ותמרות עשן" ובאמירת עשר המכות ו- דצ"ך עד"ש באחא"ב.

5.       דיני הכוס:

v      שיעור הכוס – לפחות 86 מ"ל (שיעור רביעית). 

v      שיעור השתיה: לכתחילה: יש לשתות את רוב הכוס. ואם שתה רוב רביעית יצא ידי חובה.

v      קטנים יישתו מלא לוגמיהם.

v      יש לשתות את הכוסות על פי סדר ההגדה.

6.       הסדר:

v      אורך הסדר: יש לתכנן את מהלך הסדר על מנת להגיע לאכילת אפיקומן לפני חצות הלילה (זמן משוער 00:30).

v      עיקר מצוות הלילה היא 'והגדת לבנך' להנחיל לדור הבא את מורשת אבותינו – סיפור יציאת מצריים, ובחירת ה' בנו להיות לו לעם, לכן נהגו לחלק לילדים סוכריות, שוקולדים וחטיפים למיניהם כדי לעודד אותם להיות שותפים בסיפור ההגדה.

 

ליווי הלכתי למהלך ה'סדר'

קדש

v      נהגו להדיח את הכוסות קודם מזיגתם. אם הכוס מלוכלכת צריך להדיחה. 

v      כדרכם של ‘בני חורין’ כל אחד מוזג לחברו. (אינו חובה)

v      שותים בהסיבה. (מי ששכח ולא היסב חוזר לשתות)

v      יש לשתות את הכוס ברצף ובלי הפסקות ארוכות.

v      אין לאכול או לשתות עד לאחר המגיד. מי שקשה לו יכול לאכול מעט פחות מ28 גרם. ילדים  יכולים לאכול.

v      בשבת: שרים ‘שלום עליכם’ ו’אשת חיל’ ומשלבים קידוש של שבת בקידוש החג.

v      במוצ"ש: מוסיפים נוסח הבדלה בקידוש. (מופיע בהגדות)

ורחץ (משנים מסדר הסעודה כדי לעורר את הילדים)

v      נוטלים ידיים שלוש פעמים בכל יד בלי ברכה.

כרפס (סלרי תפו”א או מין ירק אחר)

v      לוקחים תופ”א פחות מכזית (רבע של תפו”א בינוני) ומטבילים במי מלח או חומץ.

v      מברכים ‘בורא פרי האדמה’ ומכוונים לפטור בברכה גם את המרור.

v      אין מסבים באכילת הכרפס כיוון שהוא זכר לשעבוד.

יחץ 

v      חוצים את המצה האמצעית לשני חצאים, הגדול שומרים לאפיקומן והקטן מחזירים בין שתי המצות.

v      יש שנהגו לעשות את החצי הגדול בצורת האות ו’ והחצי הקטן בצורת האות ד’.

מגיד

v      סיפור יציאת מצרים הוא עיקר המצווה שצוותה אותנו התורה בליל הסדר! לכן כדאי להוסיף ולהרחיב בסיפור הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו.

v      אין מסבים בשעת אמירת ההגדה.

v      קודם ‘מה נשתנה’ מסירים את ‘קערת הסדר’ מהשולחן ומוזגים כוס שני.

v      אחר ‘מה נשתנה’ מחזירים את הקערה ומגלים את המצות.

v      בכל פעם במהלך קריאת המגיד כשמגבהים את כוסות היין צריכות להיות המצות מכוסות.

v      אלו המקומות שמגביהים בהם את הכוס:

                                             א.         ‘והיא שעמדה’ עד ‘מצילנו מידם’.

                                             ב.         כשאומר ‘דם ואש...’ עד סוף עשר המכות.

                                              ג.          מ’לפיכך’ עד ‘גאל ישראל’.

v      כשאומרים ‘דם ואש...’, עשר מכות ו’דצ”ך עד”ש באח”ב’ עורך הסדר שופך לתוך כלי פשוט (חד פעמי) 16 פעמים. ביין שביעית אין שופכים.

v      כדי לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצריים, לכל הפחות צריך לומר או לשמוע את עניין פסח, מצה ומרור, “רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלושה...” 

v      בסוף ה’מגיד’ שותים כוס שניה בהסבה בלי ברכה.  

רחצה

v      נוטלים ידיים בברכה.

מוציא – מצה

v      לוקחים את שלוש המצות כסדרם ומברכים ‘המוציא לחם...’.

v      מניחים את המצה התחתונה ומברכים על העליונה והחצויה: ‘על אכילת מצה’.

v      כל אחד מהמסובים צריך לאכול שתי כזיתות אחת מן המצה העליונה ואחת מן האמצעית, אם חסר מן המצות אפשר להשלים ממצות אחרות.

v      שיעור כזית:27 גרם (שני שליש מצת מכונה, שני כרטיסי אשראי במצה רכה), זקן או חולה: 20 גרם ולא צריך שתי כזיתות.

v      אוכלים את המצות בהסיבה. (ומי שלא הסב חוזר ואוכל בהסבה)

v      יש להשתדל לסיים את אכילת שתי כזיתות המצה תוך 4 דקות ולכל היותר 7 דקות.

v      אין לדבר עד אחרי “כורך”.

מרור

v      לוקחים כזית מהמרור (חסה כגודל כף יד) ומטבילים בחרוסת, ומנערים את החרוסת ממנה.

v      לפני האכילה מברכים ‘על אכילת מרור’.

v      אוכלים בלא הסיבה.

כורך

v      לוקחים כזית מן המצה וכזית מהמרור וכורכים יחד עם חרוסת ואוכלים בהסיבה.

שולחן עורך – סעודת החג

צָפוּן

v      אכילת האפיקומן – זכר לקרבן הפסח.

v      זמן אכילת האפיקומן היא עד חצות הלילה 00:30 (זמן משוער) יש לתכנן את מהלך הסדר על מנת לא לחרוג משעה זו. (אם לא אכלו עד שעה זו ניתן לאכול כל הלילה)

v      לוקחים את המצה השמורה (החצי הגדול בצורת האות ו’) ואכלים כזית בהסיבה. זמן האכילה תוך 4 דקות ולא יאוחר מ7 דקות.

v      יש נוהגים לאכול עוד כזית זכר למצה שנאכלת עם קרבן פסח.

v      אפשר להשלים אכילת הכזית ממצות אחרות.

v      אין לאכול או לשתות אחר אכילת האפיקומן חוץ מכוס שלישית ורביעית של יין.  ניתן לשתות קפה או תה לשמירה על הערנות

ברך

v      אחר ברכת המזון שותים כוס שלישית ומברכים עליה ומכוונים בברכה לפטור גם כוס רביעית.

v      נהגו למזוג כוס נוסף לאליהו הנביא.

 הלל

v      בתחילת ההלל מוזגים כוס רביעית ובסוף ההלל שותים בהסיבה.

 נרצה

הלכות ערב פסח שחל בשבת

 


בשנה זו תשפ"א (2021) ערב פסח חל בשבת ולכן ההכנות לקראת חג הפסח שונות משנים רגילות. להלן סדר ההכנות:

א.      תאריכים:

v      יום ה' י"ב ניסן 25.3: תענית בכורות, בדיקת חמץ.

v      יום ו' י"ג ניסן 26.3: שריפת חמץ.

v      שבת י"ד ניסן 27.3:  ערב פסח. כניסת שבת – 18:35. סוף זמן אכילת חמץ – 9:48. סוף זמן ביעור חמץ – 10:59.  צאת שבת וכניסת החג – 19:33

v      יום א' ט"ו ניסן 28.3: חג ראשון של פסח. צאת החג – 19:34

פירוט ההלכות:

ב.       יום ה' י"ב ניסן 25.3

תענית בכורות:

v      מקדימים את תענית בכורות ליום זה. הנוהגים להשתתף בסעודת מצווה של סיום מסכת עושים זאת ביום זה.

בדיקת חמץ:

v      מי שהתענה במשך היום, יכול לאכול קצת לפני בדיקת החמץ.

v      בודקים את החמץ בלילה שבין יום חמישי לשישי לאחר צאת הכוכבים.

v      לאחר הבדיקה אומרים את נוסח ביטול חמץ כבכל שנה.

v      יש להניח את החמץ שנשאר לימים שישי ושבת במקום מסוים שלא יתפזר בבית.

 

ג.        יום ו' י"ג ניסן 26.3

שריפת חמץ:

v      שורפים את החמץ כבכל שנה ומשאירים בבית רק חמץ מצומצם לשתי סעודות ראשונות של שבת. מומלץ להשאיר פיתות, שאינן מתפוררות.

v      לאחר שריפת חמץ לא אומרים את הנוסח של ביטול חמץ, אלא יש לאמרו בשבת.

v      נכון לשרוף בשעות הבוקר המוקדמות כבכל שנה. ומי שלא הספיק – יוכל לשרוף עד סמוך לכניסת שבת.

הכנות לשבת:

v      יש לאחסן את כלי החמץ ביום שישי לפני כניסת השבת.

v      מומלץ לבשל את תבשילי השבת בכלי פסח.

v      יש להשאיר כמות מצומצמת של חמץ לברכת המוציא של שתי סעודות.

v      מומלץ להשתמש בכלים ובניילון חד פעמי לסעודות השבת.

v      אין לבשל לשבת זו תבשילים המכילים חמץ.

הכנות לקראת ליל הסדר:

הכנות אלו לא ניתן לעשותם בשבת ויש להקדימם ליום שישי.

v      מאכלים: בדיקה וניקוי ירקות עלים, צליית הזרוע, בישול הביצה, הכנת החרוסת, הכנת מי מלח.

v      נרות החג: יש להכין מערכת נרות נוספת לחג, נר נשמה שדולק לפחות 26 שעות. מי שמתכוון לבשל בחג – נר ל48 שעות.

 

ד.       שבת י"ד ניסן 27.3

סדר השבת צריך להיות מתוכנן על מנת לקיים את מצוות השבת והפסח כהלכתם.

v      הצעה לסדר סעודת שבת: עריכת השולחן עם מפה חד"פ ובלי כלים, קידוש, בציעת הפת על פיתות שלא עושות פרורים, פינוי הנילון, ניעור הבגדים וטאטוא, עריכת הסעודה עם כלים חד"פ.  מומלץ לקיים את הסעודה בחצר או במרפסת.

v      יום שבת:

א.      תפילת שחרית בשעה מוקדמת.

ב.       סעודת שבת: על פי ההצעה בסעיף הקודם. את הסעודה יש לסיים עד סוף זמן אכילת חמץ [9:48]. עד שעה זו יש לצחצח את השיניים (מבלי להוריד דם).

ג.        ביעור חמץ: איסוף החמץ שנותר בבית וזריקתו לאשפה הציבורית, לאסלה או לשפוך עליו אקונומיקה לפסול אותו. יש לעשות כן עד סוף זמן ביעור חמץ. לאחר הביעור יש לומר את נוסח ביטול חמץ המופיע במחזור.

ד.       מנחה: מתפללים מנחה גדולה ואחריה נהגו לקרוא את סדר הקרבת קרבן פסח שזה זמנו.

ה.      סעודה שלישית: יש להקדים את אכילת הסעודה כדי ליגיע עם תיאבון לליל הסדר. מספר דרכים הוצעו לקיים את הסעודה כאשר היא בזמנה לאחר חצות היום. להלן על פי סדר עדיפות:

1.       אכילת 'קניידלך' – העשויות בבישול מקמח מצה טחונה. ברכתם מזונות ועל המחייה.

2.       סעודה על בשר או דגים ותבשילים.

3.       סעודה על פירות, רצוי משבעת המינים.

4.       פיצול סעודה שנייה לשניים לפני סוף זמן אכילת חמץ – אכילת כביצה לחם, ברכת המזון, הפסקה, נטילה חוזרת על פת והמשך סעודה.

 

ה.      מוצאי שבת – ליל הסדר

הכנות לליל הסדר:

v      שינה לקראת ליל הסדר בשבת: מותר לישון בשבת לקראת ליל הסדר אך אין לומר בפה שישן לשם כך.

v      הכנות לליל הסדר: עריכת שולחן, חימום האוכל והדלקת נרות – אין לעשות לפני זמן צאת שבת.

v      הדלקת נרות החג: מדליקים על ידי העברה מאש שהודלקה מערב שבת, אסור להדליק אש חדשה בחג.

v      תפילת החג: מוסיפים בתפילת העמידה תפילת "הביננו" של הבדלה. נשים שלא התפללו או מי ששכח יאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

ליל הסדר:

v      קידוש והבדלה: ברכת הבדלה נכללת בתוך קידוש החג. סדר הברכות: ברכת היין, קידוש היום, ברכת הנר, ברכת הבדלה, ברכת שהחיינו. הנוסח המלא מופיע בהגדה של פסח.

v      ברכת הנר: מביטים ונהנים מנרות החג.  

 

לשאלות והכוונות לקראת חג הפסח

ניתן להתקשר

אליעד בן-דוד

050-5883671

"לתת" - מצוות הפורים

  לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל עוד תלמד לתת לתת. על ההבדל בין תרבות לקחת לתרבות לתת, ...